FIE vs. OÜ võrdlustabel

(29.05.2011)

Võrdlus FIE versus OÜ
Võrdlusaspekt FIE
Vastutus


Asutamine: -kulud -bürokraatia


Tegutsejate arv


Vara kooshaldamine


Varade omandiõigus, varade kasutamine


Arvepidamine -maksuarvestus -raamatupidamisarvestus


Maksukoormus -kasumiga tegutsemise korral -kahjumiga tegutsemise korral


Probleemid seadusandlusele vastavusega kahjumi korral


Vaba raha kasutamise võimalus


Likvideerimine